Våra tjänster

RF Coverage AB

- mobil inomhuskommunikation

Våra huvudtjänster

01.


Förstudie


Förstudie, felsökning & rapport


02.


Design


Systemdesign & dokumentation 


03.


Installation


Installation & Driftsättning


04.


Support


Övervakning, Underhåll & Support


            FÖRSTUDIE & SITE ACQUISITION


Många gånger vill man som beställare, ägare, förvaltare eller användare i förväg veta vilka förutsättningar och lösningalternativ som finns för att bygga inomhustäckning.

Dels vad som kan göras, dels vad som bör göras samt vad förändringar och installationer kostar.


Vi på RF Coverage AB arbetar ofta med förstudier som genererar en överskådlig rapport på när, var och hur.

En förstudie ger en bra helhetsbild inför beslutet om att investera i ett system för inomhustäckning.

 • Projektering / SA / e t c

 • Större rapporter (felsökning, optimering e t c)

 • Kompletta investeringskalkyler

 • (Upphandlingsunderlag)

            DESIGN & DOKUMENTATION


Oavsett om det är ett litet GSM system för inomhustäckning i en fastighet eller om det är en mycket avancerad tunnellösning som ska designas kan RFC ta helhetsansvar.

Det är under systemdesignen som den breda kompetensen på våra medarbetare används.


Komplexa RF täckningslösningar behöver inte bli komplexa med genomtänkt design.

Detta samtidigt som designen ska ta hänsyn till kringliggande system och framtida behov.

 • Systemdesign

 • Bygg- och relationshandlingar (CAD)

 • Övriga projekt- och leveranshandlingar

            INSTALLATION & DRIFTSÄTTNING


Efter fastställd systemdesign påbörjas installations- och driftsättningsarbetet.

Många tror att installationen är enkel och oviktig – vi på RFC tror precis tvärtom.

Det är installationen med alla dess parametrar som slutligen gör lösningen bra eller dålig. Kabel och antenner ska dras och monteras rätt för många års drift.

För att få ut optimal inomhustäckning av systemet ska det driftsättas enligt de parametrar som systemdesign och krav säger.


Sedan vet vi av erfarenhet att allt går inte att beskriva på papper då mycket av installationskunskapen sitter i den medarbetare som utför
arbetet.

Slutligen ska allt dokumenteras så underhåll, uppdateringar och/eller kompletteringar lätt kan genomföras.

 • Projektledning & styrning

 • Komplett installation (RF, el, övrigt)

 • Komplett driftsättning av olika varumärken och system

            ÖVERVAKNING, SUPPORT & UNDERHÅLL


Oftast fungerar allt som det ska år efter år, men ibland så måste lösningen för inomhustäckningen uppdateras eller justeras efter nya förutsättningar - t.ex. om operatören eller systemägaren ändrar sin
systemstruktur eller systemplanering.

Ibland kan det också vara ett misstag som orsakar störningar i systemlösningen. T.ex. om man av misstag rivit kabel/antenn eller påverkat inställningarna dessa.

Om systemlösningen sitter i extra utsatta miljöer så kan vi även göra årliga besiktningar så inte skador och brister kommer som en överraskning.

Oavsett om ni har ett behov av årlig kontroll, akuta ärenden eller reperationer av elektronik kan vi på RFC anpassa ett supportkoncept som passar just Ert behov.

 • Övervakning av system/site lösningar

 • Underhåll

 • Support & Felavhjälpning

 • Felsökning (system, PIM e t c)

 • Lagerhantering

Kontakt

08-24 94 00

Box 90257, 120 24 Stockholm